ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
TREE CATALOG
CATALOGO ALBERI

ΑΚΑΚΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ

ACACIA ARMATA

ΑΚΑΚΙΑ ΜΠΑΙΛΕΥΑΝΕΙΟΣ

ACACIA BAILEYANA

ΑΚΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑΖΟΥΣΑ - ΜΙΜΟΖΑ

ACACIA DEALBATA - DECURRENS

ΑΚΑΚΙΑ ΦΑΡΝΕΣΙΟΣ-ΓΑΖΙΑ

ACACIA FARNESIANA-LEPTOPHYLLA

ΑΚΑΚΙΑ ΠΟΛΥΑΝΘΗΣ-ΑΓΡΙΟΜΙΜΟΖΑ

ACACIA FLORIBUNDA–SEMPERFLORENS

ΑΚΑΚΙΑ ΜΑΚΡΟΦΥΛΛΟΣ

ACACIA LONGIFOLIA

ΑΚΑΚΙΑ ΜΕΛΑΝΟΞΥΛΟΣ

ACACIA MELANOXYLON

ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ

ACACIA SALIGNA - CYANOFILLA

ΣΦΕΝΔΑΜΙ   ΠΕΔΙΝΟ

ACER CAMPESTRE

ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ

ACER NEGUNDO

ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΝΕΓΚΟΥΔΙΟ ΠΑΝΑΣΕ

ACER NEGUNDO VARIEGATUM

ΣΦΕΝΔΑΜΙ

ACER PALMATUM

ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΠΛΑΤΑΝΟΕΙΔΕΣ

ACER PLATANOIDES

ΣΦΕΝΔΑΜΙ

ACER PLATANOIDES "Crimson King"

ΣΦΕΝΔΑΜΙ

ACER PLATANOIDES "Globosum"

ΣΦΕΝΔΑΜΙ ΨΕΥΤΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

ACER PSEUDOPLATANUS

ΣΦΕΝΔΑΜΙ

ACER SACCHARINUM

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS HIPPOCASTANUM

ΙΠΠΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

AESCULUS CARNEA "Briotii"

ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ALBITZIA JULIBRISSIN

ΑΙΛΑΝΘΟΣ

AYLANTHUS ALTISSIMA

ΣΥΜΗΔΑ - ΒΕΤΟΥΛΗ

BETULA ALBA

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ

BRACHYCHITON ACERIFOLIA

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ

BRACHYCHITON POPULENEUS

ΚΑΖΟΥΑΡΙΝΑ

CASUARINA

ΚΑΤΑΛΠΗ

CATALPA BIGNONIOIDES

ΓΑΥΡΟΣ

CARPINUS BETULUS

ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ

CELTIS AUSTRALIS

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

CERATONIA SILINQUA

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

CERCIS SILIQUASTRUM

ΧΟΡΙΣΙΑ

CHORISIA SPESIOSA

ΚΟΡΝΟΣ

CORNUS ALBA

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

CORYLUS COLURNA

ΚΡΑΤΑΙΓΟΣ

CRATAEGUS

ΜΟΣΧΟΙΤΙΑ

ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

EUCALIPTUS

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

ΕUCALIPTUS GUNNI

ΔΑΣΙΚΗ ΟΞΥΑ

FAGUS SYLVATICA

ΦΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ

FICUS AUSTRALIS

ΦΙΚΟΣ ΡΟΔΙΤΙΚΟΣ

FICUS NITIDA

ΦΡΑΞΟΣ

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA

ΦΡΑΞΟΣ

FRAXINUS EXCELSIOR

ΦΡΑΞΟΣ

FRAXINUS ORNUS

ΓΙΓΚΟ

GINKO BILOBA

ΓΚΛΕΝΤΙΤΣΙΑ

GLEDITSIA TRIACANTHUS

ΓΡΕΒΙΛΕΑ

GREVILEA ROBUSTA

ΓΙΑΚΑΡΑΝΤΑ

JACARANDA MIMOSIFOLIA

ΤΖΟΥΓΚΛΑΝΣ

JUGLANS REGIA

ΚΟΕΛΡΕΟΥΤΕΡΙΑ

KOELREUTERIA PANICULATA

ΛΑΓΚΕΣΤΡΕΜΙΑ

LAGERSTROEMIA INDICA

ΛΙΓΟΥΣΤΡΟ

LIGUSTRUM JAPONICA

ΛΕΙΡΙΟΔΕΝΔΡΟ

LIRIODENDRON

ΛΙΚΙΔΑΜΒΡΗ

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA

ΜΑΝΩΛΙΑ

MAGNOLIA GRANT. GALLISSONIENSIS

ΜΑΝΩΛΙΑ

MAGNOLIA LILLIFLORA

ΜΑΝΩΛΙΑ

MAGNOLIA LILLIFLORA ''nigra''

ΜΑΝΩΛΙΑ

MAGNOLIASOULANGEANA

ΜΑΝΩΛΙΑ

MAGNOLIA STELATA

ΜΑΛΟΥΣ

MALUS FLORIBUNDA

ΜΕΛΙΑ - ΨΕΥΤΟΠΑΣΧΑΛΙΑ

MELIA  AZEDARACH

ΜΟΥΡΙΑ

MORUS ALBA

ΜΟΥΡΙΑ

MORUS ALBA "Kagayamae"

ΜΟΥΡΙΑ

MORUS ALBA "Pιndula"

ΜΟΥΡΙΑ

MORUS NIGRA

ΕΛΙΑ

OLEA EUROPEA(OLIVO)

ΠΑΡΟΤΙΑ

PARROTIA PERSICA

ΠΑΟΥΛΟΝΙΑ

PAULOWNIA  TOMENTOSA

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

PLATANUS ACERIFOLIA

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

PLATANUS ORIENTALIS

ΛΕΥΚΗ

POPULUS ALBA NIVEA

ΛΕΥΚΗ

POPULUS ALBA "Bolleana"

ΛΕΥΚΗ ΚΑΒΑΚΙ

POPULUS ITALICA

ΛΕΥΚΗ

POPULUS CANADIENSIS

ΛΕΥΚΗ  ΜΑΥΡΗ

POPULUS  NIGRA

ΠΡΟΥΝΟΣ

PRUNNUS PISSARDI

ΠΡΟΥΝΟΣ

PRUNNUS PISSARDI "Nigra"

ΠΡΟΥΝΟΣ

PRUNNUS SERRULATA "Kanzαn"

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

QUERCUS AEGILOPS

ΑΡΙΑ

QUERCUS ILEX

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ

QUERCUS PUBESCENS

ΨΕΥΤΟΑΚΑΚΙΑ

ROBINIA PSEUDOACACIA

ΙΤΙΑ

SALIX ALBA

ΙΤΙΑ

SALIX VERDE

ΙΤΙΑ ΚΛΑΙΟΥΣΑ

SALIX BABILONICA

ΨΕΥΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

SCHINUS  MOLLE – FALSO PEPPE

ΣΧΙΝΟΣ ΚΟΚΟΡΕΒΥΘΙΑ

SCHINUS  TEREBINTHIFOLIUS

ΣΟΦΟΡΑ

SOPHORA

ΣΟΡΒΟΣ

SORBUS

ΣΟΡΒΟΣ

SORBUS AUCUPARIA

ΣΟΡΒΟΣ

SORBUS DOMESTICA

ΑΡΜΥΡΙΚΙ

TAMARIX 

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

TILIA CORDATA

ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ

TILIA PLATYPHILLOS

ΦΤΕΛΙΑ

ULMUS CAMPESTRIS

ΦΤΕΛΙΑ

ULMUS PUMILA