• arxiki_pic_101.jpg
 • arxiki_pic_102.jpg
 • arxiki_pic_103.jpg
 • arxiki_pic_104.jpg
 • arxiki_pic_105.jpg
 • arxiki_pic_106.jpg
 • arxiki_pic_107.jpg
 • arxiki_pic_108.jpg
 • arxiki_pic_109.jpg
 • arxiki_pic_115.jpg
 • arxiki_pic_120.jpg
 • arxiki_pic_123.jpg
video elies2
Η εταιρία ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΤΑ/DELTA – TREES ΕΠΕ σας καλωσορίζει στην παρουσίαση των μοναδικών φυτών της.

Mεγάλη εμπειρία... Τεχνογνωσία... αλλά και πάθος για τα δέντρα!

Στόχος μας είναι η να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με φυτά ιδιαίτερα μεγάλης ανάπτυξης στον δημόσιο τομέα, σε αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, σε εταιρείες πρασίνου, σε ιδιώτες, είτε από παραγωγική διαδικασία είτε από εισαγωγές σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.

Σκοπός μας είναι με την πρότασή μας να καταστήσουμε όσο μπορούμε σε ένα πεδίο πιο ασαφή τα όρια δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

The company NURSERIES DELTA / DELTA - TREES LTD welcomes you to the presentation of its unique plants.

Great experience ... Expertise... and passion for the trees!

Our goal is to offer complete solutions with high growth plants particularly in the public sector, landscape architects, agronomists, green companies, individuals either from the production process or import in cooperation with leading foreign companies.