• inside_pic_01.jpg
  • inside_pic_02.jpg
  • inside_pic_03.jpg
  • inside_pic_04.jpg

POPULUS

Populus – Λεύκη - Λεύκα

Έχει προέλευση από την Κεντρική και Νότια Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια Αφρική. Είναι μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο, με κοντό κορμό και φύλλωμα, ταχέως αναπτυσσόμενο, φθάνοντας 30-40 μέτρα σε ύψος, με λευκό ομαλό φλοιό. Τα φύλλα είναι σκούρα πράσινα στην κορυφή με λευκό χνούδι κάτω, κίτρινα το φθινόπωρο. Προτιμά εδάφη κρύα, βαθιά και διαπερατά, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Επίσης, είναι κατάλληλο δέντρο και για ξηρά εδάφη. Ως ένα ενιαίο φυτό χρησιμοποιείται κατά ομάδες, σε λεωφόρους. Ιδανικό ως ανεμοφράκτης σε παράκτιες περιοχές. Στις αστικές περιοχές πρασίνου για τους δρόμους και χώρους στάθμευσης. Για την επικάλυψη σε πλαγιές και όχθες ποταμών. Κατάλληλο για αναδάσωση σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Καλλιεργείται για την παραγωγή ξυλείας.

Στα φυτώριά μας υπάρχουν εκατοντάδες δέντρα Λεύκας Δελτοειδής και Λεύκας Αργυρόφυλλης με περίμετρο κορμού από 40,00 εκατοστά έως 90,00 εκατοστά.